ธนาคารเป็นกิจการที่แปลกกว่ากิจการอื่น..


 • ในโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมของโลก นี่เป็นกิจการที่อยู่เหนือกิจการอื่น ๆ
 • สินค้าคือเครื่องมือทางความคิดที่เอาไว้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกลาง ระหว่างทรัพย์สินอื่น ๆ ทุกอย่าง
 • สินค้าที่ว่าคือ "ตัวเลข".
 • ตัวเลขนี้มีพื้นฐานการตีมูลค่าเชิงนิยามจากทองคำสำรองและสินทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ของแต่ละประเทศ
 • ในระดับประชากรเป็นที่รู้จักในชื่อ "เงินตรา".
 • เมื่อธนาคารเป็นกิจการ (ธุรกิจ) หนึ่ง ของและบริการที่ขายจึงมีการ "คิดหากำไร" เป็นปรกติ รวมทั้งสินค้าที่เรียกว่าเงินนั้นด้วย
 • เงินและเครดิตตัวเลข เป็นสินค้าเชิงกฎหมายต่อองค์กรธุรกิจหรือกิจการอื่น ๆ ทั่วไป ที่ไม่ใช่ธนาคาร ..เอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนทักษะและฝีมือแรงงานตามข้อตกลงและกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน และเอาไว้ให้แรงงานใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ ในบริบท "ซื้อ-ขาย เพื่อการบริโภค" อีกทอดหนึ่ง
 • บทความนี้ไม่ได้บอกว่าธนาคารดีหรือไม่ดี แต่ะจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ขาดการใช้งานไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างระบอบอุตสาหกรรมของทั้งโลก

เราแค่ควรจะรู้จักมันอย่างถูกต้องเท่านั้นเอง


.......

Comments

 1. พอเงินเป็นสินค้า มันก็เลยมีวงจรหรือวัฏจักร (cycle) ของมัน..

  ReplyDelete

Post a Comment

การแสดงความคิดเห็น ขอให้เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
และไม่ละเมิดพรบ.ICT ..เชิญครับ :)

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ