ตัวอย่างด้านการพัฒนาทักษะการอ่านและแนวคิดด้านเวลา | Thai Creative Economy

คุณคิดว่า..
  • การอ่านหนังสือให้ออกเป็นเรื่องของ "เด็ก" คนนึง หรือว่า..
  • การอ่านหนังสือให้ออกเป็นเรื่องของ "คน" คนนึง.
แนวคิดด้านเวลาที่ปรากฏในรูปคำศัพท์ในภาษาไทยที่สัมพันธ์กับตัวบุคคล กลายเป็นเหมือนกรอบแห่งโอกาสทางสังคมและการได้รับการปฏิบัติใส่ใจ

เมื่อเราใช้คำว่า "เด็ก" หรือ "ผู้ใหญ่" ..พูดแปะลงไปที่ "คนคนนึง".. ทัศนที่เรามีจะเปลี่ยนไปตามคำที่เ้ราเลือกใช้อย่างทันที

คุณลองคิดดูครับว่า..
  • ถ้าเราเรียกคนอายุ 9 ขวบคนนึงว่า "ผู้ใหญ่" หรือว่า..
  • ถ้าเราเรียกคนอายุ 75 คนนึงว่า "เด็ก". คุณพบว่าทัศนหรือกระบวนการทางความคิดความเชื่อ (ในทางจิตวิทยาเรียก 'สามัญสำนึก' ..หมายถึงระดับหนึ่งของจิตสำนึกของมนุษย์) ของคุณจะถูกสลับหรือไม่..?
..แล้วโอกาสทางสังคมและการได้รับการปฏิบัติใส่ใจ ในการที่ใครคนนึงจะได้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่านหนังสือของตัวเองให้ออก ควรจะเป็นอย่างไรในความเป็นจริง

คุณจะตีกรอบเค้าด้วยคำว่า "เด็ก" ..ให้เวลาคนคนนึงไว้แค่นั้น
คุณคิดว่าถ้าเค้าทำไม่ได้ในช่วงเวลาแห่งศัพท์ระบุวัยอย่างนั้น ..สมองเค้าทึบและพัฒนาไม่ได้อย่างนั้นหรือ?

เส้นผมบังภูเขามั้ยครับ..
..หรือภูเขาบังเส้นผม.
ที่ทำให้ชีวิตคนเราเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้


.......


ตัวอย่างด้านการพัฒนาทักษะการอ่านและแนวคิดด้านเวลา | Thai Creative Economy:

'via Blog this'

Comments

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ