Main Menu เมนูหลักของบล็อกนี้

Tuesday, June 10, 2014

จะมีการออกแบบแท็กใหม่นะครับ

บล็อกนี้ผมให้แท็กอยู่ฐานะคอลัมน์ของสารบัญ
ซึ่งจะปรากฎให้เห็นและคลิกเข้าอ่านตามคอลัมน์ได้ จากเมนูด้านขวาครับ

ผมจะจัด/ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ได้ชื่อที่ powerful กว่าที่เป็นอยู่ครับ
น่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ครับ.

No comments:

Post a Comment

การแสดงความคิดเห็น ขอให้เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
และไม่ละเมิดพรบ.ICT ..เชิญครับ :)