Shared Library ห้องสมุดชุมชนแบบแชร์หนังสือที่บ้านมาเก็บไว้แลกเปลี่ยนกันอ่าน..

เป็นแนวคิดที่นั่งคิดไปด้วยพิมพ์ไปด้วยนะครับ

คือมองว่า ห้องสมุดชุมชนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่รอให้ราชการมาจัดให้ (ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องต้องรออนุมัติงบประมาณด้านต่าง ๆ ..มันช้าและบางที่เปลืองเกินความเป็นจริงหรือคอร์รัปชันไปอีก) ..อีกอย่างคนในชุมชนเองก็น่าจะมีหนังสือในบ้านตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะลำบากในการดูแลเองด้วย ก็น่าจะเอามาเก็บรวมกันไว้โดยให้มีบรรณารักษ์ที่มีทักษะได้ช่วยจัดสรรและดูแลแทน

ภาคราชการไม่ถึงกับต้องจัดหาหนังสือมาลง แต่จัดอาคารที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเก็บรักษาหนังสือและบรรณารักษ์จะดีกว่า ..ถ้าคิดเผื่ออนาคตก็ให้รับจดพวกทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ด้วยก็จะดี เพราะข้อมูลการรับจดสามารถส่งออนไลน์เข้าส่วนกลางได้อยู่แล้ว (อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีไว้ขายร้านเกมออนไลน์เท่านั้นนะครับ) แล้วสำเนาทรัพย์สินทางปัญญาก็จะอยู่-เป็นของ-และเข้าถึงได้โดยชุมชนนั้น ๆ เองเลย. เป็น Localized บริหารจัดการได้ง่ายโดยชุมชนเอง ตามพระราชปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง".

แนวคิดนี้คิดง่าย ๆ ว่า ไอ้ฟังค์ชั่นทั้งหลายที่ใช้กันในโซเชียลมีเดียบนอินเตอร์เน็ตนี่ เอาไปใช้จริง ๆ ได้นะ.. ก็เลยเริ่มคิดถึง "ห้องสมุด" เป็นแนวทางแรกก่อนครับ จะช่วยให้ได้หนังสือที่แสดงถึงความคิดของคนในชุมชนก่อนจริง ๆ ..ไม่ใช่หนังสือที่เป็นความคิดคนที่อื่นไปหมด

และก็จะเป็นการจัดบทบาทอินเตอร์เน็ตใหม่อีกเส้นทางหนึ่งด้วย.


.......

Comments

 1. Library เป็นเรื่องของระบบหอจดหมายเหตุ (Archives) ..ไม่จำเป็นว่าต้องเก็บแต่หนังสือ แต่สามารถจัดหมวดหมู่เพื่อเก็บ "สื่อบันทึกรูปแบบต่าง ๆ" ได้ ถ้าชุมชนมีได้ก็จะดีเพราะจะแชร์กันเป็นเรื่องเป็นราว เป็นมันสมองของชุมชนได้.

  ReplyDelete
 2. เก็บงานดนตรีก็ได้ งานภาพยนตร์ก็ได้ ซึ่งบางทีเป็นสินค้าที่ซื้อหามา (ผู้ผลิตปรับรูปแบบการให้ License ก็จะดี) จัดห้องสำหรับใช้สื่อให้เหมาะสมได้ด้วย ผู้คนได้คุยกัน เด็กถามผู้ใหญ่-ผู้ใหญ่ถามเด็ก ..แลกเปลี่ยนความรู้กัน :)

  ReplyDelete
 3. เป็นแนวคิดเชิงโครงสร้างที่ยัดเข้าไปใน "โรงเรียน" ได้อยู่นะ..

  ReplyDelete
 4. ในห้องสมุดให้มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตออกจอใหญ่สักจุดนึงใช้เป็นจุดสำรวจข่าวสารความเป็นไปต่าง ๆ รวมถึงหนังสือที่น่าสนใจที่ออกมาใหม่ (และเก่า) ..และให้มีการโหวตสั่งซื้อหนังสือกันด้วย และโหวตหา "คนเขียน" เพิ่มเ้ข้าห้องสมุดเองได้ด้วย ในหัวข้อที่มีคนรับผิดชอบได้ ไม่ใช่อ่านกันอย่างเดียว..

  ReplyDelete

Post a Comment

การแสดงความคิดเห็น ขอให้เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
และไม่ละเมิดพรบ.ICT ..เชิญครับ :)

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ