โลกในอนาคต..

คนที่จะรอดในโลกอนาคตจากนี้ คือคนที่มี "ทักษะ" (skills)

นั่นคืออะไรที่คนไทยต้องวิวัฒนาการทัศนคติไปให้ได้ถ้า-กำลัง-ต้องการ-จะเปิดประเทศ-มากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกที ๆ อย่างตอนนี้..

เป็นโลกของฝีมือ ..ไม่ใช่ฝีปาก.

Comments

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ