เมื่อคนสองคน จบเรื่องเดียวกัน ..คนละเวลา, ฝ่ายนึงมีชีวิตเพียงในอดีตของอีกคน ..อีกฝ่ายมีชีวิตในปัจจุบันของอีกคน..เพราะฝ่ายนี้ยังไม่จบ, ..และเมื่อตอนนี้มันจบแล้ว แม้จุดจบจะห่างกันเกือบยี่สิบปี ..แม้กว่าจะรู้ว่าที่หายใจอยู่เป็นเพียงอดีต อยู่ในอดีต ..แม้จะไม่ได้จบด้วยตัวเอง แม้การเป็นอดีตจะเป็นความมีชีวิตชีวาอย่างที่สุด ..ก็ต้องยอม ..ยอมที่จะ ..ตายจาก
...
ความหมายของลมหายใจ เพียงได้มาในฐานะ "วิญญาณ..ตนนึง" ในร่างที่ยังมีชีวิต, เมื่อสัจจธรรมของเรื่อง ไม่ได้อยู่ตรงจุดเริ่ม, การข้ามเวลามา มันจึงมีเหตุผลตรงที่ ..จำเป็นต้องทำหลายอย่าง เพื่อมาพบสัจจธรรมของเรื่องนี้ ..ณ คาบเวลานี้
เพราะมันอยู่ "ที่นี่" .. เป็นการกล่าวถึงเวลาในฐานะว่ามันเป็นสถานที่ ..มันอยู่ "ที่นี่"
...
ที่ต้องข้ามเวลามา.. ก็เพราะมันไม่ได้อยู่ "ที่นั่น".
.
.
...
เมื่อคนสองคน จบเรื่องเดียวกัน .."คนละเวลา"..
.
.
...ได้เสียน้ำตากันทั้งคู่ ในนามผู้ไร้เดียงสา, แม้เธอจะเห็นน้ำตาของฉันเพียงผ่านอักษรก็ตาม..
.
.
...
ความรัก "ของเรา".. ..มันอยู่ "ที่นั่น"
.
..ไม่ใช่ "ที่นี่".

Comments

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ