แข่งเรือแข่งพาย.."แข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้, แข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้" เป็นบทที่ไม่โบราณมาก แต่ติดปากติดหูผู้คนมานานจนถึงทุกวันนี้

อันที่แท้จริงแล้ว คำว่า "วาสนา" ในภ.บาลีนั้นมีความหมายถึง กิริยาความประพฤติที่บุคคลติดเนื่องคุ้นเคยชินมานานในตัวเอง ฝังเขื่องอยู่ลึกจนยากจะเปลี่ยนหรือแก้ไข หรือในอีกคำหนึ่งก็คือ "สันดาน", คือไม่ใช่ความหมายแบบภ.ไทยให้ไว้และใช้กันมา ซึ่งหรูหรา
. . .
ฐานะหรือทรัพย์สินเงินทองของคนเรานั้น เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการประกอบสุจริต (และทุจริต, ว่ากันตามความเป็นจริงนะครับ) และเป็นสิ่งที่หมดลงก็ได้ เพิ่มขึ้นก็ได้ แข่งกันแบบโลภบ้างไม่โลภบ้างได้ ด้วย "การทำงาน" <--->>>ในคนที่มีสันดานชนิดนี้น่ะนะครับ<<<, 

สำหรับคนที่ไม่มีสันดานจะขยันทำมาหาเลี้ยงชีพใด ๆ เลย แน่นอนว่าคนมีสันดานทำงานคงไม่มีปัญญามาแข่งเกียจคร้านกับเขาด้วย
. . .
ด้วยความหมายดั้งเดิมในภ.บาลีของคำว่า "วาสนา" ..ก็เลยทำให้คำว่า "ฐานะ" มันกลายเป็นเรื่องเรือเรื่องพายซึ่งแข่งได้ไปโดยปริยาย ไม่ว่าคนเขียนบทละครจะเอาไปเข้าใจผิดและนำเสนอออกมาผิดอย่างไรเป็นหลายสิบปี จนละครไม่ได้สะท้อนสังคมตามที่ชอบอ้างกัน แต่สังคมเข้าใจความหมายเพี้ยนตามที่นำเสนอออกมา
. . .
คนรวยคือคนทำงานครับ และต้องเป็นคนทำงานที่ลูกค้าตรงไปตรงมาด้วย ซึ่งเริ่มต้นที่การปฏิบัติอันให้เกียรติต่อลูกค้า ซื่อสัตย์ ไม่ตามใจในทิศทางเสียหาย สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าเกิดและสัมผัสได้ว่ามีจริงในตัวเราผู้ทำงาน

~ โค้ช วีณาฑัต ธรรพ์วิมลบุตร. 19 พฤศจิกายน 2015.

Comments

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ