คอร์สอื่น ๆ//คุณภาพผู้สอนหาดูได้ในกรุ๊ป HomeSchool Network และหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กนะครับ ก็อปชื่อไปเซิร์ชหาได้เลยครับ Vnatat Thunwimolbhute//

    เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที คอร์ส 10 ครั้ง 2,000 บาท (เป็นชั้นเรียนเดี่ยวครับ)

[โปรพิเศษ ///สำหรับครอบครัวที่มีเด็กหลายคน///: - ผู้เรียนที่เป็นเด็กสำหรับตัวอย่างคอร์สสำหรับเด็กและเรื่องที่มีการประยุกต์ปรับเนื้อหาสำหรับเด็กเป็นการเฉพาะรายที่ได้หารือกับผู้สอนก่อน //เด็กคนที่สองขึ้นไป สมัครเพิ่มเติมในราคา /คนละ 500 บาท/ เท่านั้นครับ//, โปรนี้ผมคิดขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่หนักสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหลายคนครับ

ตัวอย่างเช่น กรณีมีเด็กในครัวเรือนเดียวกัน 2 คน

ก็จะชำระสมัครเรียนทั้งสิ้นที่ 2,500 บาทเท่านั้น (ไม่ต้อง 4,000 บาท)

หรือหากมีเด็ก 3 คน ก็คือ 3,000 บาทเท่านั้น (ไม่ต้อง 6,000 บาท)

เป็นโปรชั้นเรียนเดี่ยวสำหรับเด็ก ๆ แต่ละหนึ่งครอบครัวครับ หมายถึง ในการเชื่อมต่อทุกครั้งนั้น เด็ก ๆ เข้าเรียนพร้อมกันในการซื้อคอร์สเดียว คือวันและรอบประจำเดียวกัน (ไม่ว่าเด็ก ๆ จะนั่งหน้ากล้องเดียวกัน หรือ แยกกล้องกันเชื่อมต่อเข้ามาในคลาส)]


ผู้เรียนเลือกจำนวนเรื่อง (วิชา) ที่จะเรียนได้ บริหารจัดการด้วยตนเองได้ว่าจะเรียนเรื่องใดบ้าง กี่ครั้ง (เรื่องใดเรียนน้อยครั้ง ตนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างไร) โดยเลือกเรื่องที่หนึ่งสำหรับครั้งแรกก่อน จากนั้นเลือกเรื่องที่สองเมื่อใดและเรียนกี่ครั้ง ขึ้นกับสภาพจริง ความต้องการ จังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียน

แนวการเรียนการสอน แบบ PBL ประยุกต์เข้ากับเทคนิคของผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถหารือขอกำหนดเรื่องเองได้ โดยสะท้อนไอเดียจากเรื่องในตัวอย่างคอร์ส หรือคิดค้นเรื่องที่ไม่มีในตัวอย่างคอร์ส


ตัวอย่างคอร์ส

 • ICT literacies สำหรับผู้สูงอายุ [เป็นชุดทักษะ-ความรู้ หรือ skill set ซึ่งรวมทั้งInformation competency หรือสมรรถนะการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับชีวิตออนไลน์ที่ปลอดภัยด้วย นอกเหนือจากเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ และอื่น ๆ]
 • ICT literacies สำหรับเด็ก [ผู้เรียนที่อายุตั้งแต่ 15 ปีลงมา ผู้ปกครองต้องเรียนร่วมทุกกรณี หรือผู้ปกครองสมัครเรียนเพื่อนำไปสอน]
 • Young Film Maker ทักษะการสร้างภาพยนตร์ [ขึ้นกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล/ทีม ว่ากำลังจะทำอะไร เช่น เป็นคอนเทนท์ครีเอเตอร์ หรือต้องการเรียนรู้เพื่อจะทดลองสร้างภาพยนตร์สั้น ผู้สอนจะเรียบเรียงskill set ในภาพรวมให้สอดคล้องกัน]
 • กล้องถ่ายภาพและกล้องสมาร์ทโฟนเพื่องานวิดีโอและภาพนิ่ง [รู้การตั้งค่าส่วนต่าง ๆ รู้ผลของการใช้ รู้ข้อจำกัด เข้าใจคุณสมบัติของกล้องที่ตนเองใช้หรือกล้องที่ตนจะต้องทำงานด้วย มีมุมมองการ operation ตัวเองในฐานะช่างภาพ/ผู้ควบคุมกล้อง]
 • ชุดความรู้ Musicology สำหรับครู/ผู้สอน/ผู้ปกครอง/วิทยากร/โค้ช เรียนเพื่อนำไปสอน
 • ชุดความรู้ fundamental สำหรับนักเขียนนิยาย
 • ชุดความรู้ fundamental สำหรับผู้ช่วยนักเขียนนิยาย
 • ภาษาอังกฤษภาพรวม สำหรับครู/ผู้สอน/ผู้ปกครอง/วิทยากร/โค้ช เรียนเพื่อนำไปสอน
 • Academic Literacy สำหรับครู/ผู้สอน/ผู้ปกครอง/วิทยากร/โค้ช เรียนเพื่อนำไปบริหารจัดการหลักสูตร
 • Academic Literacy สำหรับผู้เรียน/นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกรูปแบบการศึกษา จนถึงการศึกษาตลอดชีวิต
 • 21st Century Skills/Literacies/Competencies Concept [รู้แนวความคิดของธีมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การตีความ การปรับใช้ ในปัจจุบันที่ความหมายของ literacy นั้นได้รับการขยายความไว้กว้างขึ้นกว่ายุคสมัยก่อนหน้าอย่างไร]
 • SUPER HEUTAGOGY ชุดทักษะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เป็น self-learner, self-taught, auto-didact และอื่น ๆ]
 • LOVE วิชาความรัก [เข้าใจความคิดความรู้สึกของตนเอง ความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม เข้าใจ figurative arts และอื่น ๆ เพื่อให้คำตอบทาง existential แก่ตนเองหรือการดำรงคู่ชีวิตได้ (เรียบเรียงเนื้อหาสอดคล้องช่วงวัยและประสบการณ์ของผู้เรียนได้)]
 • Prompt Engineering สำหรับผู้ใช้งานเอไอ (AI) ในงานเฉพาะทาง [ทุกมิติในระดับ fundamental ตั้งแต่ทักษะที่ต้องมี การนำผลไปใช้ ขอบเขตความรับผิดในอุตสาหกรรม ฯลฯ]


เลือกวันประจำ: เสาร์/อาทิตย์/อังคาร/พฤหัสฯ

เลือกรอบเวลาประจำ: 10:00–11:30 น./13:00–14:30 น./16:00–17:30 น.

สมัครเข้ามาทางกล่องข้อความในเฟซบุ๊กได้เลยครับ ผมจะทยอยตอบโดยลำดับทันทีที่สะดวกครับ

เรียนสดทาง Zoom Meeting นะครับ

วีณาฑัต ธรรพ์วิมลบุตร

(ประสบการณ์สอน 25 ปี)

Popular posts from this blog

สมาธิตื้น สมาธิลึก

กำลังปรับปรุงกราฟิกของเว็บนะครับ